Italian Trulli
CS | SK | EN

Základné informácie

Požadujem ponuku od:
Číslo lokální nabídky:

Klient

IČO:
Názov firmy:
DIČ:
Ulica:
Časť obce:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Webové stránky:
Fakturačný klient:

Klient - kontaktná osoba

Titul:
Meno:
Priezvisko:
Pozícia:
Telefón:
E-mail:

Klient - NACE kľúče


Predmet dopytu

Obdobie ponuky:

OdobraťNormaTyp audituTransfer audit

Klient - kontaktná osoba

Rovnaká ako sídlo:
Ulica:
Časť obce:
Mesto:
PSČ:
Krajina:

Detaily

Predpokladaný termín auditu najskôr:
Mena ponuky:
Jazyk ponuky:
Komunikačný jazyk auditu:
Celkový počet zamestnancov:
Vývoj:
Obor platnosti certifikácie:
Certifikované miesta:

Poznámka

Dotazník

Ďalšie komunikačné jazyky:
Hlavné produkty:

Prílohy

Opíšte kód z obrázku:

IT-Service Help-line
tuev-nord@tuev-nord.cz
+420 296 587 230